Ellen Vonk

Shiatsu & Massage Therapie

Hoe ziet het er in de praktijk uit?

Stoelmassage heeft niet veel ruimte nodig, maar wel een relatief rustige omgeving, dus een aparte ruimte is prettig. De stoel is zodanig instelbaar dat iedereen hier zeer ontspannen op kan plaats nemen. Een behandeling duurt 20 minuten. Het effect van een regelmatige stoelmassage is groter dan van een eenmalige behandeling. Uiteindelijk geldt nog altijd: Beter voorkomen dan genezen! Stoelmassage op basis van shiatsu is hiervoor een prima hulpmiddel.

Kosten

De kosten voor stoelmassage zijn veelal fiscaal aftrekbaar wanneer:

* U een ARBO plan heeft.

* De stoelmassage daar in redelijkheid deel van uitmaakt.

* De stoelmassage plaats vindt in werktijd.

* De werknemer geen eigen bijdrage verschuldigd is.

* Er geen sprake is van een aanmerkelijke privé besparing van de werknemer.

Afname van stoelmassage is voor minimaal 2 uur. De kosten zijn: € 17,50 per massage van 20 minuten excl. BTW. Reiskosten onder de 10 kilometer zijn inbegrepen.


Leven in balans

E-mail me!